Plantaardappelen

Plantaardappelen worden verkocht bij het afsluiten van het contract en ook op vrije handel. Plantaardappelen kunnen aangekocht worden in zakken van 25 kg, 50 kg, BigBags van 1250 kg of in vrac.

Alle monopolie rassen en vrije rassen kunnen bij ons verkregen worden aan de beste prijzen.

 

Aardappelen

Agro Debeuckelaere Staden is gespecialiseerd in aardappelen voor de chipsindustrie. Ook fritesaardappelen behoren tot ons gamma.

De rassen die het meest gebruikt worden in de chips zijn "Lady Rosetta" voor de vroege teelt en "Lady Claire" en “Lady Amarilla” voor de latere teelt en stockage.  Op aanvraag worden er ook andere rassen verhandelt.

Voor de fritesrassen gebruiken we de rassen Premiere, Amora, Anosta, Fontane, Challenger, Bintje e.a.

Ieder jaar worden er ook naar nieuwe rassen gezocht en dit eventueel in eigen teelt.

Vele contracten worden afgesloten bij de landbouw en industrie reeds in het late najaar voor het volgende produktiejaar. Dit zowel voor vroege aardappelen als aardappelen voor stockage.

De kwaliteit van de aardappelen wordt getest in eigen labo op alle eventuele in- en uitwendige gebreken.  De aardappelen verlaten ons bedrijf enkel indien goedgekeurd op de beste kwaliteit.

De levering naar de fabrieken gebeurt door onze eigen vrachtwagens of door externe transporteurs d.m.v. onderlossers.

Wij beschikken momenteel over 3 trekkers (EURO 5 en 6), 6 onderlossers en 1 kipper.

Onze klanten kunnen steeds rekenen op een onmiddellijke levering, 24/24 en 7/7 indien nodig en dit waar kwaliteit steeds centraal staat.

De vroege rassen worden, éénmaal gerooid, zo snel mogelijk aan de fabrieken geleverd, de latere rassen worden gestockeerd in eigen loodsen of bij onze telers.

Onze landbouwers telen onze aardappelen onder teeltbewaking en dit tot bij de verwerking.

Op heden zijn wij een belangrijke partner in chipsaardappelen binnen Europa.

 

Meststoffen

Agro Debeuckelaere Staden is reeds meer dan 25 jaar gespecialiseerd in het blenden en opzakken van meststoffen.

Alle blendings staan onder toezicht van het FAVV (Federaal Agentschap Voor de Voedselveiligheid).

Wij kunnen allerhande meststoffen leveren à la carte en dit zowel los als in zakken van 25 kg en 50 kg.

Ons gamma meststoffen omvat :
  - enkelvoudige meststoffen : KAS 27 + 4 MgO, Patentkali 30 % + 10 MgO, Potas 60 %, Entec 26 %, …
  - NPK/NK/NP/PK meststoffen : alle mengelingen op aanvraag
  - allerhande poederkalken, vochtige kalken, gekorrelde kalken

  - Calciumsulfaat : 32 % CaO en 45 % SO3

  - Haspargit 18 %

Tuinbouwmeststoffen :

  - Gekorrelde Cyanamide PERLKA

  - Kalknitraat YARA Tropicote

  - Ureum Foliar 46 %

  - Bladvoedingsprodukten

De kalken, Calciumsulfaat en Haspargit kunnen gestrooid worden door het lenen van onze strooiers.  Wij kunnen ook zorgen dat deze produkten gestrooid worden indien nodig.

Wij beschikken over 2 strooiers van 10 Ton (Viconsysteem en schotelsysteem)

 

Transport

Agro Debeuckelaere Staden beschikt ook over een transportvergunning en verzorgd daardoor ook transport van aardappelen voor derden in bulk met onderlossers of kipper. Wij beschikken ook over een GMP certificaat.

Ook andere transporten als tractionair worden door ons verzorgd in rustiger periodes.

 

Loading ...
Error
Loading ...
Error